Szolgáltatásaink

KUTATÁSI TERÜLETEK

Problémafeltáró kutatás

 • Piacpotenciál kutatás
 • Piacrészesedés kutatás
 • Imázskutatás
 • Piaci jellemzők kutatása
 • Értékesítés elemzési kutatás
 • Fogyasztói elégedettség vizsgálat
 • Fogyasztói igények feltérképezése
 • Koncepció tesztek
Problémamegoldó kutatás
 • Szegmentációs kutatás
 • Termékkutatás
 • Árkutatás
 • Reklámkutatás
 • Értékesítési kutatás
 
KUTATÁSI MÓDSZEREK

Kvantitatív kutatások

Kvalitatív kutatások
 • Fókuszcsoportok  
 • Mélyinterjúk