A budapestiek tájékozódása az október 23-i eseményekről, 2007

A tavaly októberi események óta hazánkban hol kevésbé, hol pedig igen erősen feszült a politikai helyzet. A 2007. október 23-i ünnepségek, gyűlések révén újra kiéleződni látszott a helyzet. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a leginkább érintett budapesti lakosok figyelemmel kísérték-e az eseményeket, ha igen milyen forrásokból informálódtak, valamint megkérdeztük, hogy elégségesnek, megfelelőnek találták-e a tájékoztatást.

 
Eredmények

Az első diagramon azt ábrázoltuk, hogy a megkérdezettek milyen intenzitással követték az eseményeket. Az eredmények azt mutatják, hogy a budapesti lakosság 3/4-e nagy érdeklődést tanúsított a történések iránt, minden második válaszadó folyamatosan tájékozódott róla, minden negyedik pedig többé-kevésbé kísérte figyelemmel. A fővárosiak 11,2%-a csak a szokásos híreket, híradókat nézte, hallgatta, míg 13,0% egyáltalán nem figyelte a híreket október 23. kapcsán. 1. ábra
A megkérdezettek pártállását tekintve nem mutatkozott különbség a válaszadók érdeklődésében, csupán a történések figyelésének intenzitásában találhatunk eltérést. A legaktívabbak a FIDESZ szavazók voltak, közülük 62,3% válaszolta azt, hogy folyamatosan követte a nemzeti ünneppel kapcsolatos tudósításokat.
Demográfiai bontásban vizsgálva a válaszokat, egyedül a nemek között jelentős a differencia (ld. 2.ábra). Míg férfiak 83,8%-a legalább többé-kevésbé tájékozódott a fejleményekről, a nőknél ez az arány 69,6%. A legnagyobb különbséget a folyamatosság tekintetében mértük - 13,8% a férfiak javára. Közel fordított az eredmény, ha azokat nézzük, akik egyáltalán nem foglalkoztak a nemzeti ünnep eseményeivel, a nők közül 10,1%-kal többen nyilatkoztak így.
2. ábra
Megkértük a válaszadókat, hogy mondják meg milyen módon, illetve konkrétan mely adókon, csatornákon, oldalakon nézték, hallgatták, olvasták a híreket, valamint ha egyéb módon (is) tájékozódtak, azt is jelezzék.
Azok közül, akik bármely módon is, de nyomon követték a nap híreit, többségben vannak, akik kizárólag a televízión keresztül tették ezt. Ők a válaszadók közel 2/3-át adják. A budapestiek 4-4% csak interneten, csak rádión, avagy pedig csak személyesen (személyesen részt vett egy vagy több eseményen) informálódott. 15,6%-nyian vannak, akik több forrásból szerezték értesüléseiket. 6% azok aránya, akik erre a kérdésre nem kívántak válaszolni.

 
 3. ábra
Összességében ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek által használt hírforrások közül 10-ből 7 fő említette a televíziót, hozzávetőlegesen minden 7. a rádiót, minden 10. az internetet és minden 20. azt, hogy személyesen részt vett.

 
 4. ábra
A FIDESZ szimpatizánsok 12,2%-a nyilatkozott úgy, hogy személyesen is részt vett az október 23-i eseményeken, ugyanakkor egyetlen bizonytalan szavazó, avagy pártállás nélküli sem. A nagyobb kormányzó párt hívei közül 7,6%-nyian, más párthoz kötődök közül pedig 7,5%-nyian tettek hasonlóképpen. A férfiak aktívabbnak mutatkoztak e téren nő társaiknál.
Egyéb médiumok tekintetében a következő eltéréseket tártuk fel az egyes társadalmi csoportok között: a rádiót a legfiatalabbak (18-29 évesek) és a nők preferálták. A televíziót 8,6%-kal több nő nézte, mint férfi, ugyanakkor az internetet - az ismert nethasználati szokásokkal összhangban - már közülük látogatták többen. Ugyanez igaz a fiatalokra a 18-29 évesek 28,7%-a, a 30-39 éveseknek 15,3%-a látogatott a világhálóra friss hírért. Az idősebb korosztályokban (40-49, 50-59, 60+évesek) ez az arány viszont csak 4,0-5,6-1,5%.
A netezők elsősorban a két nagy hírportál az index.hu és az origo.hu, valamint a Hír TV oldalát látogatták. 1/4-ük mindhárom oldalt megemlítette. Az összes említés: index.hu: 31,7%, origo.hu: 30,7%, hirtv.hu: 29%, egyéb: 8,6%. A rádióadók közül a megkérdezettek által felsoroltak 1/5-1/5-ét teszi ki a Kossuth, a Danubius és a Sláger Rádió, ennél jóval kevesebbszer merült fel a Juventus (13,6%), a Klub (8,3%), és Petőfi Rádió (5,3%) neve, egyéb csatornák pedig elvétve.
A televízió csatornák versenyében a köztévé messze elmaradt, az M1 21,6%-kal a negyedik a sorban, az M2 és a DUNA TV pedig abszolút sereghajtó. Az összes említés közel felét a két nagy kereskedelmi adó adja, RTL Klub 26,2%, TV2 21,9%. Ez utóbbit viszont megelőzi a Hír TV, melynek műsorát a megkérdezettek 23,6%-a tekintett meg és ezzel a második legnézettebb csatorna lett a budapestiek körében.
  
5.ábra
Arra a kérdésre, hogy elégségesnek, megfelelőnek találta-e a tájékoztatás, az eseményeket figyelemmel kísérő válaszadók 1/5-e nem tudott, vagy nem akart érdemben felelni. Az elégedettség méréséhez egy ötfokú skálát használtunk. Az egyes azt jelentette, hogy egyáltalán nem megfelelő, az ötös pedig azt, hogy teljes mértékben megfelelő volt a tájékoztatás. A kérdésre érdemben válaszolók több, mint fele adott 5-ös érdemjegyet. Azok, akik elégedetlenek, azaz 1-es vagy 2-es osztályzatot adtak, kizárólag televízióból szerezték információikat. Az egyes társadalmi szegmentumok véleménye igen hasonlatos a kérdésben, pártállás szerint az MSZP szavazók találták a legmegfelelőbbnek az október 23-i eseményekkel kapcsolatos tájékoztatást.

 
6.ábra
Összegzés

Összefoglalásképpen elmondható, a budapestiek kiemelt figyelmet tanúsítottak az október 23-i események iránt. 3/4-ük követte az eseményeket, az összes megkérdezett fele folyamatosan. A férfiakat nagyobb mértékű érdeklődés jellemezte és politikailag is aktívabbnak bizonyultak személyes részvételük révén. Az összes megkérdezett 4,8%-a vett részt a történésekben személyesen, a legnagyobb ellenzéki párt hívei között ez az arány pedig 12,2%-os.
A hírforrások között a televíziók domináltak, a fejleményeket nyomon követők közül 10-ből 7-en nézték valamelyik csatornát. Felmérésünk eredménye szerint a televíziók TOP3-as "klubját" sorban az RTL Klub, a Hír TV és a TV2 alkotja. Az internetezők kíváncsiságukat az index.hu, az origo.hu és a hirtv.hu oldalakkal elégítették ki, míg a rádióhallgatók elsősorban a Kossuth, a Danubius és a Sláger Rádió hullámaira hangolták készülékeiket. A hírfogyasztók kifejezetten elégedettnek bizonyultak a tájékoztatás megfelelőségét illetően. A prímet e téren a kormánypárti szavazók viszik.
Kutatásunk tanúsága szerint, 2007. október 23. a nemzeti ünnepen túl a hazai médiaipar számára is egy igazán kiemelkedő nap volt. A budapestiek kitüntetett figyelmet szenteltek a híradásoknak és pozitívan értékelték azokat.


A kutatás 2007. októberében 800 fő megkérdezésével zajlott, budapesti reprezentatív mintán. A mérés hibahatára - a vizsgált kérdések esetén - 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +-3,5%.