Gazdasági válság, 2008

Nap, mint nap újabb és újabb rossz hírek látnak napvilágot a globális gazdasági válság kapcsán. Világszerte egyre súlyosabbak a recesszió hatásai, folyamatosan növekszik a csődbe ment vállalatok száma, tömegesen kerülnek utcára az emberek. Arra voltunk kíváncsiak, vajon a magyar lakosságot mennyire foglalkoztatja ez a krízis helyzet, milyen mértékben érinti a forint gyengülése, féltik-e munkahelyüket. 


A témában 2008. november utolsó napjaiban folytattunk kutatást 500 fő megkérdezésével. Közel minden második megkérdezettet kifejezetten erősen foglalkoztatja a válság - 45% válaszolta, azt, hogy nagyon - ugyanakkor közel 10-ből 3 válaszadót egyáltalán nem érdekeli a gazdasági krízis.1. ábra
A megkérdezettek közel fele (46%) nyilatkozott úgy, hogy a forint gyengülése gondot jelent számára, míg 23% állította ennek ellenkezőjét. Akiknek nagyon nagy gondot jelent a hazai valuta leértékelődése valamivel több, mint a válaszadók ¼-ét (27%) alkotják.

 
 2. ábra
Sokkal egyöntetűbb a magyar lakosság véleménye arról, hogy a válság mennyire veszélyezteti a magyarországi munkahelyeket. A megkérdezettek 77%-a szerint veszélyben vannak a magyar munkahelyek, 10-ből hat megkérdezett válaszolta azt, hogy nagyon nagymértékben. Elenyésző azok aránya, akik egyáltalán nem félnek attól, hogy a gazdasági válság hatására tovább csökken a hazai foglalkoztatottság.

 
 3. ábra
A témával kapcsolatos utolsó kérdésünkkel arra próbáltunk rávilágítani, hogy a gazdasági problémák hatására a magyarok milyen mértékben fogják visszafogni az ünnepekkel kapcsolatos kiadásaikat. Arra a kérdésünkre, hogy a gazdaság válság befolyásolja-e a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos költéseit, a megkérdezettek közel 1/3-a (31%) válaszolta azt, hogy egyáltalán nem, közel fele (47%) pedig úgy nyilatkozott, hogy valamelyest (öt fokú skálán 2,3,4 válaszok). Ugyanakkor az eredmények azt mutatják, hogy minden 5. honfitársunk (19%) kénytelen lesz jelentősen spórolni az ünnepekkor is.

 
 4. ábra
A kutatás 2008. novemberének utolsó hetében zajlott, országos reprezentatív mintán. Mintanagyság: 500 fő. A mérés hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,4%.