Nyugdíjasok véleménye, 2009

A társadalom elöregedésével folyamatosan nő a nyugdíjasok száma, ezzel párhuzamosan pedig egyre jelentősebb társadalmi erőt képviselnek. Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak milyen társadalmi-közéleti kérdések foglalkoztatják a magyar nyugdíjasokat, hogyan látják hazánk helyzetét.

 
Először azt kérdeztük meg válaszadóinktól, hogy elsősorban milyen forrásokból tájékozódnak. A többség, 86,5% úgy nyilatkozott, hogy elsődleges hírforrása a televízió. Közel 6-6%, akik legfőképpen rádióból, illetve írott sajtóból tájékozódnak. A világháló - az ismert internet használati szokásoknak megfelelően - mindössze a megkérdezett nyugdíjasok 1,6%-ának a legfőbb információforrása.


 1. ábra
A vizsgált célcsoportban a leggyakrabban nézett TV csatornák sorban az RTL Klub (29,9%), M1 (27,7%) és a TV2 (16,8%). A megkérdezettek 1/3-a (34,7%) szinte minden nap olvas helyi napilapot ¼-ük (26,5%) viszont soha.

 
 2. ábra

 
3. ábra
A közéleti kérdések közül jelenleg a társadalmi-szociális témák érdeklik leginkább a magyar nyugdíjasokat (38,8%), majd a rangsorban a második helyen a gazdasági kérdések állnak (28,3%). A legérdektelenebbnek a külpolitikai kérdéseket titulálták (mindössze 0,8%). A gazdasági kérdések közül a munkanélküliség kérdése tart a legnagyobb érdeklődésre számot (25,7%), majd a sorban ugyanannyi említéssel (22,4%-22,4%) a költségvetési egyensúly és az infláció következik. Azzal párhozamosan, hogy a külpolitikai kérdések általában nem foglalkoztatják a nyugdíjasokat, sokan, 31,9% nem tudtak (vagy nem akartak) választani a felkínáltakból olyan kérdéskört, ami érdekelné őket. Azoknak viszont, akik releváns kérdést adtak a válaszra, több mint 1/3-uk (35,6%) az EU támogatások felhasználását jelölte meg. A második legérdekesebbnek tartott téma a szomszédos országokban élő kisebbségek jogainak védelme (18,6%), harmadik, de már igen alacsony említésszámmal (7,3%) az EU tagság. Az Oroszországgal, az Egyesült Államokkal való együttműködés, illetve a NATO tagság olyan téma, amely lényegében egyáltalán nem foglalkoztatja a magyar nyugdíjasokat.

 
 4. ábra

 
 5. ábra

 
 6. ábra
Arról is megkérdeztük a válaszadókat, miképp látják saját háztartásuk anyagi helyzetét és mit várnak a jövőben ezzel, illetve az ország helyzetével kapcsolatban. A megkérdezettek közel fele 44,4% nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt egy évvel ezelőtti állapotokkal összehasonlítva háztartásának anyagi helyzete nem változott, míg nagyjából ugyanennyien, 44,6% mondták azt, hogy kissé rosszabb lett. Sokkal rosszabb pénzügyi helyzetbe 6,9% került, sokkal jobba pedig 3,6%.

 
 7. ábra

 
 8. ábra

 
 9. ábra

 
 10. ábra

 
11. ábra

 
 12. ábra

 
 13. ábra

 
 14. ábra

 
 15. ábra

 
 16. ábra

 
 17. ábra

 
18. ábra
A kutatás 2009. január második felében zajlott, országos célcsoportra reprezentatív mintán. Mintanagyság: 505 fő. A mérés hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,4%.