Gazdaság, közbiztonság, nyelvtörvény, 2009

2009. december közepén néhány a közvéleményt foglalkoztató témáról kérdeztük válaszadóinkat. A magyar gazdaság, a közbiztonság és szlovákiai nyelvtörvény ált kutatásunk fókuszában.

 


A magyarok 7/10-e szerint rossz irányba mennek a dolgok az országban. 39,9% szerint határozottan rossz az, ami történik, 30,5% szerint inkább rossz. Közel 10-ből 1 válaszadó (9,2%) vélekedett úgy, hogy inkább jó irányba haladunk, és mindössze 1,2% aki szerint határozottan jó fele megyünk. A férfiak valamivel sötétebben látják a kérdést, mint nő társaik.

 1. ábra
Konkrétan a gazdaság helyzetéről még ennél is sötétebb képet alkottak a válaszadók. Közel minden második magyar (45,2%) szerint továbbra is romlik a gazdasági helyzet. Valamivel több, mint 1/3-uk (35,5%) szerint tovább már nem romlik ugyan a helyzet, de a fellendülésre még várni kell. Minden 10. válaszadó viszont optimistán nyilatkozott, 9,9% szerint a gazdaság kezd magához térni az elmúlt egy év nehézségei után és 0,2% szerint már talpra is állt.

 
 2. ábra
A jövő évi költségvetésben 44,5% nem bízik, 29,7% viszont igen. A megkérdezettek ¼-e (25,9%) nem tudott érdemben nyilatkozni a kérdésről, körükben felülreprezentáltak a nők.

 
 3. ábra
A megkérdezettek szerint a gazdasági válság kezelésénél még fontosabb a munkahelyteremtés. Míg előbbit 18,9%-uk, utóbbit 56,3%-uk jelölte meg a legégetőbb problémának. A munkanélküliség tekintetében a legkritikusabb helyzetben lévő 50-59 éves korosztály körében a legmagasabb azok aránya (68,3%), akik a munkahelyteremtést tartják a legsürgetőbb kérdésnek. Szintén az átlagnál többen vélekedtek így az alacsonyabb iskolai végzettségűek közül. A munkanélkülieknek pedig 80%-a szeretne új munkalehetőségeket látni hazánkban.

 
 4. ábra
A közbiztonságra vonatkozó állítások közül a legtöbben (71,4%) azzal értettek egyet, hogy ma Magyarországon sokkal keményebben kellene fellépni a bűnözéssel szemben, 11,7% nem értet egyet ezzel. Közel minden második válaszadó (45,3%) gondolja azt, hogy sokkal kevesebb rendőr van országunkban, mint amennyire szükség lenne, 16,1% van ellentétes véleménnyel. Ugyanakkor új rendőrőrsökre csak 30,7% szerint lenne szükség. Ezen állításnál legmagasabb az egyet nem értők száma 31,0%.

 
 5. ábra
A szlovákiai nyelvtörvény magyarok általi elutasítása nem volt kétséges. Mindazonáltal kíváncsiak voltunk ennek mértékére. A kérdésben ritka egyet értés mutatkozott a megkérdezettek körében, mindössze 2,3%-uk értett egyet valamilyen mértékben a nyelvtörvénnyel. 75,4% teljes mértékben elutasítja, 7,8% valamelyest. A válaszadók 14,6%-a nem tudott, vagy nem akart a kérdésre válaszolni.

 
 6. ábra
A kutatás 2009. december közepén zajlott, reprezentatív mintán. Mintanagyság: 506 fő. A mérés hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,4%.