Közvélemény az élelmiszerárakról, 2011


 Az elmúlt időszakban számos élelmiszer ára jelentősen megnőtt. A KÓD kutatásában azt vizsgálta, hogy a válaszadók mennyire érzékelték az árak emelkedését, mit gondolnak, hogyan fognak ezek változni a közeljövőben, illetve, mely termékek árának emelkedése aggasztja őket leginkább.

 A megkérdezettek több mint fele (58%) érzi úgy, hogy az elmúlt néhány hónapban lényegesen gyorsabban nőttek az élelmiszerárak, mint korábban, 29% szerint valamennyivel gyorsabban nőttek ugyan, de ez a különbség nem számottevő. 9% azok aránya, akik szerint úgy változtak az árak, mint máskor, 4% pedig nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.
 1. ábra
A nők (akik általában az élelmiszer vásárlásokat is intézik, illetve döntenek a kérdésben) rosszabbnak érzik a helyzetet, mint a férfiak. A gyengébb nem 65%-a gondolja úgy, hogy az elmúlt hónapokban lényegesen gyorsabban nőttek az élelmiszer árak, mint máskor, a férfiak körében ez az arány 57%.


2. ábra
A 60 év felettiek és a falvakban élők körében is felülreprezentáltak azok, akik a korábbiakhoz képest lényegesen gyorsabb áremelkedést tapasztaltak.

Érdekesség, hogy a válaszadók pártállása és az áremelkedés megítélése között is kimutatható összefüggés. Míg a Fidesz szavazóknak csak 45%-a, addig az ellenzéki pártok támogatóinak 69-75%-a (MSZP:72%, LMP:69%, Jobbik:75%) mondta azt, hogy az elmúlt időszakra jellemző élelmiszerár emelkedése jóval nagyobb volt, mint máskor.


A jövőre nézve a válaszadók fele (52%) további jelentős élelmiszerár drágulás vár a következő fél évben. 35% bár további áremelkedésekre számít, de úgy véli ennek mértéke nem lesz jelentős. A megkérdezettek 4%-a az árak stagnálását várja, a csökkenést prognosztizálók aránya pedig az 1%-ot sem éri el. Azok aránya, akik nem tudtak, vagy nem akartak a kérdésre válaszolni 8%.


3. ábra
A további áremelkedés kérdésben a nők pesszimistábbak, mint a férfiak. Előbbiek 62%-a, utóbbiak 50%-a számít további jelentős drágulásra.


4. ábra
A válaszadók korát tekintve a legfiatalabbak (18-19 évesek) körében a legmagasabb a csekély mértékű és legkisebb a jelentős mértékű áremelkedést várók aránya.

Pártállást tekintve a legoptimistábbak a Fidesz szavazók, a legborúlátóbbak pedig az MSZP hívei. A "narancs pártiak" 2%-a csökkenő árakkal számol, 9%-a szerint nem fognak változni az élelmiszer árak, 49% szerint nőni fognak ugyan, de nem jelentős mértékben, míg nagymértékű drágulásra 40% számít. A "szegfű pártiak" esetében ezek az arányok sorra: 1%, 2%, 33%, 64%. Az LMP és a Jobbik szavazóinak véleménye a kettő közé esik. Azok körében, akiknek pártállása nem meghatározható (bizonytalanok, nem szavaznának, válasz megtagadók) még az MSZP szavazóknál is többen vannak (66%) a jelentős élelmiszerár drágulást várók.


A vizsgált élelmiszerek közül a magyarok négy tizedét a liszt és kenyér árának növekedése aggasztja a leginkább. A cukor ára nyugtalanítja legjobban - hozzávetőlegesen - minden ötödik, a hús és hústermékek ára minden hatodik megkérdezettet.

Leginkább a tej és tejtermékek valamint az olaj árának emelkedésétől 4-4% tart, a zöldségeket és gyümölcsöket pedig a válaszadók 3%-a, illetve 2%-a említette.


5. ábra
Ennél a kérdésnél kevés eltérés mutatkozott a különböző csoportok véleményében. Ezek:

-a férfiak valamivel jobban tartanak a liszt és a kenyér drágulásától, mint a nők

-azokat, akiknek van 18 év alatti gyermekük, nagyobb értékben aggasztja a tej és tejtermékek drágulása, mint azokat, akiknek nincs 18 év alatti csemetéjük

-a gyümölcsök árának emelkedése leginkább a fiatalokat (18-29 éves) foglalkoztatja

-a budapestiek jobban aggódnak a hús és hústermékek drágulása miatt, míg a vidéki lakosokat jobban aggasztja a liszt és a kenyér ára

-a cukor árának emelkedésétől leginkább a falvakban lakók tartanak


A kutatás 2011. március végén készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 809 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 3,5%.