Közvélemény a korrupcióról, 2011

Júniusi kutatásunkban a korrupcióról kérdeztük a magyar lakosság véleményét.
 

Hat a korrupcióval kapcsolatos állítást soroltunk fel és arra kértük a válaszadókat, mindegyiknél mondják meg, mennyire értenek egyet vele.

 

Egységes a vélemény a tekintetben (94% egyet ért), hogy szigorúbban kellene büntetni a korrupciót, és hogy a megvesztegetés minden esetben elítélendő (92% egyet ért). A legtöbben teljes mértékben egyet értenek ezekkel az állításokkal, az első esetben 86% a teljesen, 8% az inkább egyetértők aránya, a másodiknál ezek a számok: 84% és 9%.

Tízből kilencen (88%), úgy gondolják, hogy nem csak az a bűnös, aki elfogadja a kenőpénzt, hanem az is, aki adja, ugyanakkor itt már kisebb a teljes mértékben egyetértők aránya: 75%.

Érdekesség, hogy mindemellett a lakosság 3/4-e egyet ért azzal is, hogy vannak dolgok, amiket ma Magyarországon nem lehet elintézni megvesztegetés nélkül. (56% véli úgy, hogy ez teljes mértékben így igaz, 20% szerint pedig inkább igen, mint nem.)

A megkérdezettek több mint fele teljes mértékben egyet ért azokkal az állításokkal is, hogy az ország legnagyobb gondja a korrupció (57%), és hogy hazánkban azok többségét, akik visszaélnek pozíciójuk adta lehetőségeikkel sosem fogják felelősségre vonni (56%). Az egyet értők aránya (teljesen + inkább) mindkét esetben meghaladja a 75%-ot, azaz a kérdezettek legalább 3/4-e mindegyik vizsgált állítással valamilyen fokon egyet ért.


1. ábra
A korrupcióval kapcsolatos vélemények elsősorban a pártpreferenciával állnak összefüggésben, a különböző demográfiai csoportok álláspontja között alapvetően nem mutatkozott jelentős eltérés.


- Azzal az állítással, hogy szigorúbban kellene büntetni a korrupciót legnagyobb mértékben a jobboldali érzelműek értenek egyet. A Jobbik szavazóinak 98%-a válaszolta, hogy teljes mértékben így gondolja, az MSZP táborba tartozóknak viszont csak 75%-a. (Fidesz szavazók: 90%, LMP szavazók: 79%.)


- Annál az állításnál, hogy a megvesztegetés minden esetben elítélendő már nem mutatkoztak ilyen éles különbség a pártpreferenciák mentén. (A szocialista szavazóknak 89%-a, a Jobbik szavazóinak 87%-a teljes mértékben egyet ért; Fidesz szavazók: 92%, LMP szavazók: 68%.) A kérdésben kevésbé szigorú álláspontot képviselnek a budapestiek, az 50 évesnél fiatalabbak, és a legalább érettségivel rendelkezők.

- A különböző társadalmi-demográfiai csoportok, illetve pártszimpatizánsok hasonlóképpen ítélik meg azt, hogy nem csak az a bűnös, aki elfogadja a kenőpénzt, hanem az is, aki adja. A különbségek itt elsősorban abban mutatkoznak meg, hogy a válaszadók teljesen egyet értenek-e ezzel, avagy csak részben.

- A Jobbik szavazói és a legfeljebb nyolc általánost végzettek tartják az ország legnagyobb problémájának korrupciót. Akik a legkevésbé értenek ezzel egyet az MSZP és a bizonytalan szavazók, a budapestiek, és a legfiatalabbak (18-29 év közöttiek).

- Abban, hogy azok többségét, akik visszaélnek pozíciójuk adta lehetőségeikkel valaha is felelősségre fogják vonni a legkevésbé a Jobbik és az LMP szavazói hisznek, míg a kérdésben a legkevésbé pesszimisták a Fidesz szavazók és a bizonytalanok.

- Azzal, hogy vannak dolgok, amiket ma Magyarországon nem lehet elintézni megvesztegetés nélkül leginkább a Jobbik és az LMP szavazók, valamint a budapestiek értenek egyet, a legkevésbé pedig a magukat jobboldalinak tartók, a Fidesz szavazók, illetve a 60 éven felüliek.

A kutatás 2011. június második felében készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 800 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 3,5%.