A többségnek gondot jelent a közüzemi számlák kifizetése, 2011

Októberi kutatásunkban a rezsiköltségekkel kapcsolatban kérdeztük a magyar lakosság véleményét.
 

Mindössze a megkérdezettek negyede (24%) állította azt, hogy családjuknak egyáltalán nem jelent gondot a közüzemi számlák kifizetése, míg 36% és 37% mondta azt, hogy kisebb illetve nagyobb nehézséget jelent számukra. 
 1. ábra
Érdekesség, hogy a férfiak és a nők válaszai között jelentős eltérés mutatkozott. A férfiak közül többen állították, hogy nem okoznak háztartásuknak nehézséget a rezsiköltségek és kevesebben, hogy ez nagy terhet jelentene. Az eltérés oka valószínűsíthetően elsősorban az, hogy többnyire a nők intézik a közüzemi számlák kiegyenlítését, de nem zárható ki az sem, hogy a férfiak nem/kevésbé szívesen vallják be, hogy családjuk anyagi gondokkal küzd.


2. ábra
A válaszadók kor szerinti bontását tekintve az látható, hogy a számlák kifizetése nagy nehézséget főleg az 50 év felettieknek okoz; körükben a kérdésre érdemben válaszolók fele (49%) állította ezt, a fiatalabbaknak legfeljebb 1/3-a.


3. ábra
Lényeges különbség mutatkozott a Budapesten és a vidéken lakók válaszai között is. A fővárosiak kevésbé érzik anyagilag megterhelőnek a rezsiköltségeket, mint a más városokban és a falvakban lakók.Lényeges különbség mutatkozott a Budapesten és a vidéken lakók válaszai között is. A fővárosiak kevésbé érzik anyagilag megterhelőnek a rezsiköltségeket, mint a más városokban és a falvakban lakók.


4. ábra
Annak ellenére, hogy a lakosság többségének (73%) nehézséget okoz a közüzemi díjak kifizetése, igen alacsony azok aránya (8%), akik úgy nyilatkoztak, hogy van olyan számlájuk, amivel elmaradásban vannak. Azok körében, akiknek nagy nehézséget okoz a számlák kifizetése 16%-nak van elmaradása, azok körében, akiknek ez csak kis gond, 8%-nak, de 1% elmaradásban van a számlákkal azok közül is, akik azt mondták, nem problematikus számukra a rezsiköltség kifizetése.


5. ábra
Ez esetben kisebb volt a különbség az egyes válaszadói csoportok között, amit érdemes megjegyezni a férfiak és a nők válaszai közti eltérés. Az erősebb nem tagjai közül mindössze 4% mondta azt, hogy van közüzemi díj elmaradásuk, a gyengébb nemnek viszont 13%-a.

A rezsiköltségek növekedésével kapcsolatban meglehetően pesszimistának bizonyultak a válaszadók. A lakosság 9/10-e (91%) úgy véli a következő évben növekedni fognak rezsiköltségek. Mindössze 4% válaszolta azt, hogy változatlanok maradnak, míg a maradék 5% nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.6. ábra
A kérdésben a nők valamivel borúlátóbbak, mint a férfiak. Az egyes korosztályokat tekintve azt tapasztaljuk, hogy a korral párhuzamosan enyhén nő a pesszimizmus a válaszadók körében, különösen a legfiatalabb (18-19 évesek) és a legidősebb (60 éven felüliek) véleménye tér el.


7. ábra


8. ábra
A rezsiköltségek várható alakulásával kapcsolatban is eltérő a Budapesten és a vidéken élő lakosság véleménye. A fővárosiaknak mindössze 28%-a gondolja úgy, hogy jelentősen fognak nőni ezek a költségek, míg a vidéki városokban élőknek 45%-a, a falun lakóknak pedig 48%-a.


9. ábra
Megkérdeztük azt is a válaszadóktól, hogy egyes közüzemi szolgáltatások közül az ár-érték arány tekintetében melyiket tartják a legkedvezőbbnek és melyiket a legkedvezőtlenebbnek. A megkérdezettek 24%-a nem tudta, vagy nem kívánta megnevezni a legpozitívabbnak ítélt szolgáltatást, a legnegatívabb esetében ez az arány már csak 12% volt. A válaszadók ár-érték arány szempontjából legjobbnak az áramot tartották. A kérdésre válaszolók több mint 1/3-a (36%) vélekedett így. Rangsorban második a víz (23%) lett, harmadik a gáz (10%).


10. ábra
Az ár-érték arányból legkedvezőtlenebbnek ítélt közműszolgáltatás tekintetében ennél is egységesebbek voltak a vélemények. Közel minden második megkérdezett (45%) a gáz ár-érték arányát kifogásolta a leginkább. Itt a távfűtést 12% választotta, az áramot és a vizet 11%-11%.


11. ábra
Itt is érdemes megnézni a különböző településtípusokon élők válaszai közti különbséget. (Ezek feltételezhetően elsősorban az eltérő használati szokásokra vezethetőek vissza: Budapesten jellemzőbb a távfűtés, vidéken pedig a vezetékes gáz használata.)

A legjobb ár értékűnek tartott szolgáltatás esetében kisebbek az eltérések, a legjelentősebb a gáz megítélésében mutatkozott. (A budapestiek 19%-a, míg a falun élőknek csak 10%-a választotta.) A legkevésbé kedvező ár-érték arányú közműszolgáltatásoknál viszont már nagyobb a differencia. A budapestiek 41%-a a távfűtést választotta, míg a vidéken élőknek csak 10%-a (városok), illetve 7%-a (falvak.) A gáz esetében pedig fordított a helyzet, a fővárosiak 32%-a, míg a vidéki városokban élők 56%-a, a falvak lakóinak pedig 52%-a találta a legrosszabb ár-érték arányúnak.12. ábra


13. ábra
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a környezetünkre gyakorolt hatás szempontjából mennyien tekintik legkedvezőbbnek a megújuló energiákat, illetve hányan gondolják úgy, hogy a szén és szénhidrogén alapú energiahordozók vagy az atomenergia a leginkább környezetkímélő. Azt is szerettük volna megtudni, hogy a lakosság mekkora része lenne hajlandó magasabb árat fizetni az energiáért, ha azt megújuló energiaforrásból nyernék ki.

A válaszadók 83%-a a megújuló energiákat tartja a legkörnyezetkímélőbbnek, az atomenergiát valamint a szenet és szénhidrogéneket hat-hat százalék, további 5% pedig nem adott releváns választ. A szén és szénhidrogének válaszlehetőséget elsősorban az 50 éven felüliek választották.14. ábra
A megkérdezettek valamivel több mint fele hajlandó lenne némi pénzt is áldozni arra, hogy az energiát megújuló energiaforrásokból állítsák elő. (Arra nem terjedt ki a vizsgálatunk, hogy összegszerűn mennyi plusz költséget vállalnának.) Az idősebbek körében alacsonyabb erre a hajlandóság, az 50-59 év közöttieknek 45%-a, az 60 éven felülieknek pedig csak 37%-a válaszolta ezt.


15. ábra


A kutatás 2011. októberében készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 1000 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 3,1%.