Hol élnének a legszívesebben a magyarok? - 2011Legutóbbi külpolitikával kapcsolatos kutatásunkban néhány politikus népszerűségén kívül vizsgáltuk azt is, hogy ha csak egy szuperhatalom lenne a világon, a válaszadók melyik államot látnák legszívesebben ebben pozícióban, illetve hogy a magyarok mely országokban élnének a legszívesebben.

A szuperhatalomra vonatkozó kérdésnél a kérdezettek nyolc lehetőség közül választhattak (Franciaország, Japán, Kína, Nagy-Britannia, Németország, Oroszország, Svájc, USA). A válaszadók 1/5-e (21%) nem tudott, vagy nem akart a kérdésre válaszolni. A legtöbben, az összes megkérdezett 26%-a Svájcot látná legszívesebben a világ vezető hatalmaként. A lista második helyén az USA áll 19%-os említéssel, a harmadikon pedig Németország 14%-kal. 


 1. ábra
Kevesebb (16%) volt a kérdésre érdemben nem válaszolók aránya, amikor azt kérdeztük a válaszadóktól, hogy ha a fentebbi országok valamelyikében kellene élniük, melyiket választanák. Ez esetben is Svájc a listavezető, a magyarok 31%-a élne itt a legszívesebben. Ha költözni kellene, akkor Németország (18%) valamivel vonzóbbnak bizonyult az USA-nál (16%).


 
2. ábra


A két kérdésre adott releváns válaszokat összevetettük a következő ábrán. Négy olyan ország van, amelyet valamivel többen látnának szívesen szuperhatalomnak, mint amennyien élnének benne. Ezek: USA, Japán, Kína, Oroszország. Svájc, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország viszont némileg vonzóbbnak bizonyult lakóhelynek, mint szuperhatalomnak. (Megjegyzés: a különbségek egy része statisztikai hibahatáron belül esik.)
  3. ábra

Szuperhatalomként a férfiak közül többen preferálják Németországot (23%), mint a nők közül (13%), a nők körében Svájc említése kimagasló (38%, a férfiaknál mindössze 27%). Az USA-t elsősorban a 40 éven aluliak és a Budapestiek választották, a 40 éven felüliek körében népszerűbbnek bizonyult Németország. A fővárosiak közül szavaztak a legtöbben Nagy-Britanniára, továbbá a szigetországot szívesebben látnák hatalmon a legalább érettségivel rendelkezők. Míg a vidéken élőknél első helyen Svájc áll, a fővárosiaknál az USA.  Az iskolai végzettséget tekintve az USA-t legkevésbé a diplomások preferálják.
Bár mindkét nemnél Svájc áll a népszerűségi lista élén, ez esetben is a férfiak közül valamennyivel többen szavaztak Németországra (férfiak 25%, nők 18%), a nők viszont szívesebben élnének Svájcban és Franciaországban, mint az erősebb nem tagjai (Svájc: férfiak 39%, nők 33%, Franciaország: férfiak 2%, nők 9%).
Az USA-ba elsősorban a 30 éven aluliak költöznének, 31%-uk, míg az 50 éven felüliek közül már csak 13% választotta az államokat. A válaszadók korával párhuzamosan nő azok aránya, akik Németországban élnének legszívesebben a felsorolt országok közül. A legfiatalabbaknak mindössze ¼‑e választaná szívesen lakhelyének Svájcot, a többi korcsoportból viszont tíz válaszadóból négyen. Nagy-Britannia is a legfiatalabbak körében a legnépszerűbb, Japán pedig a 40 éven aluliak körében (bár a távol-keleti országba közülük is legfeljebb 6-7 százalékuk költözne).
Hasonlóan az előző kérdéshez, a budapestiek válaszai diverzifikáltabbak, mint a vidéken élőké. Utóbbiaknál Svájc említése kimagasló, míg a fővárosiak körében is az alpesi ország a legnépszerűbb, de emellett többen említették az USA-t és Japánt is.
Ahogy a diplomások látnák legkevésbé szívesen szuperhatalmi pozícióban az USA-t, ugyanígy közülük választanák legkevesebben lakhelyüknek az Egyesült Államokat. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha hazánk szomszédos országainak egyikébe kellene élniük, akkor melyiket választanák a kérdezettek. Tízből hatan (62%) Ausztriában élnének a legszívesebben, a második leggyakoribb említés Horvátország volt, de ezt már mindössze tízből egy (11%) kérdezett választotta. Szlovéniában 5%, Szlovákiában 3%, Romániában 2% élne szívesen, Ukrajnába és Szerbiába viszont szinte egyáltalán nem vágyik a magyar lakosság.
 
4. ábra
E kérdésben egységesnek bizonyult az egyes társadalmi csoportok véleménye. Néhány apróbb különbség: Horvátország a legfiatalabbak körében valamivel népszerűbb, mint az idősebbek körében. Romániába viszont a vidéken élő 50 év felettiek költöznének inkább. 

Ahogy az utóbbi években külpolitikával kapcsolatos kutatásaink keretében többször vizsgáltuk egyes külföldi politikusok népszerűségét, ezúttal is megkérdeztük válaszadóinkat mennyire tartják szimpatikusnak őket. Ezúttal Angela Merckelről, Barack Obamáról, Hillary Clintonról, Nicolas Sarkozyről, Silvio Berlusconiról és Vlagyimir Putyinról alkothattak véleményt a válaszadók.
Eredményeink szerint a magyar lakosság legjobban az amerikai elnököt kedveli (ötfokú skálán értékelve, átlag 3,56-os osztályzatot kapott), tőle alig lemaradva a második legnépszerűbb a német kancellár (3,53). A legkevésbé szimpatikusnak Silvio Berlusconit (2,28) találták a kérdezettek.

5. ábra


A kutatás 2011. novemberében készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 857 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 3,4%.