Kedvenc ünnepünk, 2011November végi kutatásunkban megkérdeztük válaszadóinkat arról, hogy melyik ünnepet szeretik a leginkább. A kérdezettek öt lehetőség közül választhattak: karácsony, szilveszter/újév, húsvét, pünkösd és Valentin nap.

A döntő többség (tízből nyolcan) a karácsonyt kedveli a legjobban, a második legnépszerűbb ünnepnek a szilveszter/újév bizonyult. A húsvétot a megkérdezettek 4,6%-a, a pünkösdöt pedig 1,6%-a választotta. Alig akadt olyan válaszadó (0,3%), aki a Valentin napot kedveli leginkább a felsoroltak közül.

1. ábra
Különbségek mutatkoztak a véleményekben nem, korcsoport és településtípus szerinti bontást tekintve.

A fiatalabbak körében lényegesen népszerűbb az óévbúcsúztatás, mint az idősebbek körében. Míg a 40 év felettiek 88%-a karácsonyt kedveli leginkább és csak 5%-a a szilveszter/újévet, addig a 40 év alattiak körében ezek az arányok: 69% és 21%.

A nemeket tekintve a férfiak azok, akik jobban kedvelik a szilvesztert. Ez a különbség főleg a fiataloknak "köszönhető", a 40 év felettiek körében lényegesen kisebb az eltérés a nők és a férfiak válaszai közt.


1. táblázat
A válaszadók lakhelye szerint is mutatkozott némi eltérés: minél kisebb településen élnek a válaszadók, annál nagyobb arányban választották kedvencüknek a karácsonyt, és kisebb arányban a szilveszter/újévet.

A kutatás 2011. novemberében készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 568 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 4,1%.