Optimista vagy pesszimista a lakosság 2012-es évet illetően? , 2011
December első felében készült kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a magyar lakosság mennyire optimista vagy pesszimista a 2012-es évet illetően.

Megkérdeztük a válaszadóktól, hogy általában véve, az ország szempontjából, illetve háztartásukra nézve a következő évre inkább pozitív vagy inkább negatív változásokat prognosztizálnak, valamint hogy mit gondolnak arról miképp fognak változni a következő évben a bérek, az adóterhek és egyes költségek.

A lakosság többsége (81-85%) mind a három vizsgált szempont esetében úgy vélekedett, hogy a 2012-es év rosszabb lesz az ideinél.


1. ábra
A férfiak valamivel borúlátóbbnak bizonyultak a nőnknél. Mindhárom kérdésnél kevesebb férfi, mint nő mondta azt, hogy szerinte jobb lesz az elkövetkező év, ugyanakkor az erősebb nem képviselői közt kicsivel többen voltak azok is, akik nem tudtak, vagy nem akartak véleményt nyilvánítani.

Az országot tekintve az 50 éven felüliek, a saját háztartásuk esetében a legfiatalabbak (18-19 évesek) a legoptimistábbak. A válaszadók iskolai végzettsége szerint vizsgálva az eredményeket azt tapasztaltuk, hogy a legpesszimistábbak a diplomával rendelkezők mind általában, mind az országra, illetve háztartásukra nézve.

Minden második válaszadó (47%) úgy véli a bérek nem fognak változni 2012-ben, tízből négyen gondolják azt, hogy a fizetések kisebb-nagyobb mértékben csökkenni fognak, míg csupán tízből egy válaszadó szerint fognak nőni.

Az adóterhek, a megélhetési költségek és az árak növekedését várja szinte minden megkérdezett (92 97%). A legtöbben (69% illetve 62%) az üzemanyag- és az élelmiszerárak esetében vélik úgy, hogy azok jelentős mértékben fognak nőni.
2. ábra
Néhány érdekesebb különbség a demográfiai jellemzők függvényében:

- Több nő, mint férfi véli úgy, hogy jelentősen fognak nőni a megélhetési- és rezsiköltségek, az élelmiszer- és gyógyszerárak, viszont az üzemanyagok árának növekedésével kapcsolatban a férfiak pesszimistábbak.

- A 18-49 éves lakosság, a budapestiek és a diplomások az átlagnál nagyobb mértékben vélik úgy, hogy jövőre jelentősen csökkenni fognak a bérek.

- A gyógyszerek árának jelentős csökkenését leginkább a 60 éven felüliek valószínűsítik.

- Leginkább a fővárosiak, legkevésbé pedig a falun élők gondolják úgy, hogy 2012-ben az élelmiszerárak jelentősen fognak nőni. 
A kutatás 2011. decemberében készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 518 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 4,3%.