Köztársasági elnök, 2012Villámkutatásunkban arra kerestük a választ, hogy - Schmitt Pál lemondása után - a magyar lakosság kit, illetve milyen személyt látna szívesen a köztársasági elnöki székben.

Először arra kértük a válaszadókat nevezzék meg azt a személyt, aki szerintük ideális lenne államfőnek. A megkérdezettek közel fele (47%) egyáltalán nem tudott vagy akart megnevezni ilyen személyt.

Többen voltak, akik ugyan konkrétan senkit nem neveztek meg, de kifejtették elképzelésüket. Tízből egy megkérdezett (10%) azt emelte ki, hogy független, semleges embert szeretne látni a Sándor-palota új lakójaként, további 1% pedig azt hangsúlyozta, nem szeretné, ha politikus lenne az új államfő.

Kilenc százalék különböző jelzőkkel, kifejezésekkel írta le az eszményi államfőt: pl. legyen korrekt, becsületes, igazságos, de olyan is volt köztük, aki csak azt fejtette ki, hogy kit/kiket nem látna szívesen ebben a pozícióban. Külön kategóriába soroltuk azokat a válaszokat, ahol konkrét említés nem volt, de a válaszadó, azt mondta, hogy: "olyan legyen, mint Göncz Árpád", "tudós/akadémikus legyen", "FIDESZ-es/kormánypárti politikus legyen", "ne FIDESZ-es/kormánypárti politikus legyen", "ellenzéki legyen" - ezen válaszok mindegyike az összes említés 1-2%-át teszi ki.
1. ábra

A könnyebb átláthatóság kedvéért külön is ábrázoltuk a konkrét személyeket megnevezők válaszait, ők az összes válaszadó valamivel több, mint ¼-ét teszik ki. (Itt megjegyzendő, hogy az alacsony említésszámra tekintettel az adatok csak korlátozottan, ennek figyelembevételével értelmezhetők.)

Az említések közt elsősorban azok a nevek szerepelnek, melyeket a médiában is olvasni lehetett az utóbbi napokban. Ugyanakkor a TOP5 ben szerepel Göncz Árpád (4.) egykori köztársasági elnök és Kósa Lajos (5.) is, akit - legalábbis a jelentősebb - médiumok nem említettek lehetséges jelöltként.

Eredményeink szerint a legtöbben Sólyom Lászlót szeretnék államfőnek, a listában második helyen Kövér László, a harmadikon pedig Vizi E. Szilveszter áll.

A konkrét személyeket megnevezők 5-5 százaléka említette Áder Jánost, Gyurcsány Ferencet és Morvai Krisztinát. Utóbbin kívül még egy nő szerepel a listán: Szili Katalin, őt a választani tudók 3%-a nevezte meg.

Összességében a releváns választ adók 4/10-e FIDESZ-es politikust említett. A listán egyetlen MSZP-s politikus sem szerepel. Voltak ugyan olyan válaszadók (konkrét választ adók 6%-a), akik szocialista politikust látnának szívesen államfőként (pl. Mesterházy Attila, Szanyi Tibor, Lendvai Ildikó), de ezen említések aránya igen alacsony volt - a listára azok kerültek fel, akiket az összes válaszadó legalább 1%-a említett.2. ábra

Vizsgáltuk azt is, mit szólnának ahhoz a kérdezettek, ha az államfő egy nő, egy tudós, egy fiatal-, egy egyházi személy, egy ellenzéki- vagy egy kormánypárti politikus lenne.

A legelfogadottabb az, hogy az államfői székben egy tudós üljön (67%-nak lenne ez szimpatikus), de a többség szívesen látna egy női köztársasági elnököt is (59%). A lakosság közel 3/4 e (72%) ugyanakkor elutasítja azt, hogy egy egyházi személy töltse be ezt a pozíciót. A többségnek az sem lenne szimpatikus (57%), ha egy fiatal személy kerülne megválasztásra, az ellenzéki politikusokat 53%, a kormánypárti politikusokat pedig 48% utasítja el. (Utóbbi két esetben az átlagosnál nagyobb volt a nem tudom/nem akarok válaszolni feleletet adók aránya.)3. ábra

A nők körében valamivel magasabb (61%), mint a férfiak körében (55%) azok aránya, akik inkább szimpatikusnak találnának egy női elnököt, ugyanakkor a különbség nem olyan mértékű (5,5%), mint amit esetleg feltételezni lehetne.

A férfiak és a nők véleménye eltér még az egyházi személyek és ellenzéki politikusok megítélésében is. A gyengébb nem 23%-a, az erősebb nem 16%-a örülne, ha egy vallási vezető lenne az új államfő, az ellenzéki politikusok esetében az arányok: nők - 28%, férfiak - 34%.

A kérdezettek lakhelye szerint vizsgálva az adatokat, az látható, hogy egy egyházi személynek főleg a falvakban, községekben élők örülnének, fiatal illetve ellenzéki személynek pedig a budapestiek.

A kor szerinti bontásból az érdemes kiemelni, hogy egy női államfőért a legfiatalabbak (18-29 évesek) rajonganának a legkevésbé. Az egyházi személyek elutasítottsága az 50 éven aluliak körében az átlagnál magasabb, az ötvenen túliak körében több mint kétszer annyian vannak, akiknek szimpatikus lenne az, hogy egy ilyen ember kerüljön a Sándor-palotába.

A pártpreferenciát tekintve a FIDESZ szavazók örülnének a legkevésbé egy női elnöknek, a bizonytalan szavazók pedig a leginkább. Szintén a FIDESZ táborban vannak a legkevesebben, akik egy tudóst szeretnének államfőként látni.

Fiatal személynek nem igazán örülnének az MSZP-sek, tetszene viszont a Jobbik és a Demokratikus koalíció szavazóinak, valamint a pártállásukban bizonytalanoknak is.

A kutatás 2012. áprilisának első hetében készült. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). Mintanagyság: 513 fő. A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett +/- 4,3%.