Karácsonyi ajándékozás, 2013


2013 decemberében megkérdeztük válaszadóinktól, hogy terveik szerint hány főt fognak megajándékozni karácsonykor, és mennyit fognak költeni ezekre a meglepetésekre. Arra kértük a kutatásban résztvevőket, hogy válaszadáskor kalkuláljanak mindenkivel, akinek ajándékot vesznek: családtagok, barátok, kollégák stb. 

Eredményeink szerint idén a magyar felnőttek átlagosan 6 (6,3) embernek vesznek vagy készítenek karácsonyi ajándékot, és ezekre összesen 30-31 ezer forintot költenek (30602 Ft).

A legtöbben (44%) 5-9 főt ajándékoznak meg a szeretet ünnepén, ennél több embernek csak a kérdezettek 1/5-e vásárol valamilyen szuvenírt. 

1. ábra

A magyarok fele (51%) kevesebb, mint 30000 forintot költ az ajándékokra (nem bele értve azokat, akik egyáltalán nem költenek erre), ugyanakkor minden ötödik felnőtt (19%) legalább ötvenezer forintot szán ezekre.

2. ábra

Egy-egy karácsonyi ajándék átlagos értéke 5283 forint (Ennek számításakor azokat a válaszokat vettük figyelembe, ahol mind a két vonatkozó kérdésre releváns választ kaptunk.) A válaszadók 1/3-a (34%) kettő és négyezer forint közötti összeget fordít egy-egy ajándékra (2000-3999 Ft). 15% azok aránya, akik átlagosan kevesebb, mint kétezer forintért vásárolnak meg egy ajándékot (vagy olyan alapanyagot, amiből azt készítik), míg közel ugyanennyien (14%) egyenként legalább tízezer forintot szánnak a karácsonyfa alá kerülő csomagokra.

3. ábra

Az ajándékokra fordított összegek alapvetően a válaszadók anyagi/jövedelmi helyzetétől függnek és függetlenek az egyéb demográfiai jellemzőktől.

Azok, akik nem rendelkeznek munka vagy nyugdíj jövedelemmel (tanulók, kismamák, háztartásbeliek, munkanélküliek, segélyből élők), hozzávetőlegesen fele ennyi pénzt fordítnak az ajándékozásra, mint azok, akiknek van ilyen jövedelmük (amellett hogy a megajándékozottak számában nem mutatkozik különbség a két csoport között).

Az anyagi helyzet mind a megajándékozottak számát, mind a karácsonyfa alá kerülő meglepetésekre fordított összeget befolyásolja. Ezeket a különbségeket ábrázoltuk az alábbi grafikonokon.

4. ábra

5. ábra

6. ábra

A felmérés 2013 decemberében készült. Mintanagyság: 500 fő. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nézve nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,4%.

A felmérésről készült infografikát ld. ITT.