Kánikula, 2014


2014. augusztusában készült felmérésünkben egy kérdéssor segítségével azt vizsgáltuk, hogy a magyar lakosság hogyan viselkedik a kánikulában, miképp védekezik ellene.

Eredményeink szerint tízből kilencen fogyasztanak a szokásosnál több folyadékot nagy melegben. 72% azok aránya, akik csak alkoholmentes itallal védekeznek a hőség ellen, ugyanakkor 12% sörből vagy fröccsből is többet fogyaszt. (7% akik folyadékból csak a sör- vagy fröccsfogyasztásukat növelik, az alkoholmentes italokét nem.) A magyarok ¾-e nagy melegben több zöldséget,gyümölcsöt fogyaszt és/vagy lemond a nehéz ételekről, minden második megkérdezett jégkrémmel vagy fagylalttal is szokta hűsíteni magát. A kevesebb fizikai munka és a kevesebb testmozgás a lakosság felére jellemző. Strandra, vízpartra 43% megy ha teheti, elutazni pedig 23% szokott.

1. ábra


A több alkoholmentes ital fogyasztása a nőkre, a több alkoholos frissítő fogyasztása a férfiakra jellemzőbb. A nőkre jellemzőbb az egészségesebb táplálkozás is, köztük nagyobb arányban vannak, akik kánikula idején kevesebb nehéz ételt és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak.

Némi különbség mutatkozik a nemek közt a tekintetben is, hogy mennyire kímélik magukat. A nők, ha tehetik kevesebb fizikai munkát végeznek, és kevesebb testmozgást folytatnak, ugyanakkor mégis ők azok, akik inkább otthon maradnak, míg férfiak közül többen mennek vízpartra, strandra ilyen esetekben.

2. ábra


A válaszadók életkora is jelentősen befolyásolja, hogy miképp viselkednek a nagy hőségben. Az alkoholos italok és a jégkrémek a fiatalabbak körében népszerűbbek, a zöldségek, gyümölcsök pedig az idősebbek körében.

3. ábra


Hőségben a kevesebb testmozgásra elsősorban az idősebbek szavaznak, a strand és vízpart viszont a főként a fiatalok terepe, továbbá az utazás is a fiatalabb (aktív korú) korosztályra jellemző a leginkább.

4. ábra


A kánikulára való reagálás alapján a lakosság négy csoportját különböztethetjük meg. Az „Alkalmazkodók” alkotják az összes megkérdezett 42%-át. Ők hőségben sem nagyon változtatnak szokásaikon, kivéve azt, hogy több alkoholmentes folyadékot isznak. A „Komfortkeresők” a megkérdezettek 23%-át képviselik. Ők azok, akik ilyen időjárási körülmények esetén kímélik magukat, szinte mindent bevet a kánikula ellen, de nem utazik el, esetleg strandra, vízpartra mennek, ha tehetik. Minden negyedik válaszadó a „Turisták” közé tartozik, ők nyaralnak és/vagy vízhez menekülnek a kánikula elől, de ezen felül is több módon hűsítik magukat (a több alkoholos üdítő fogyasztása nem jellemző). A „Parti-arcok” jellemzően sörrel vagy fröccsel védekeznek a hőség ellen és lehetőleg strandon, vízparton vészelik át a meleg órákat/napokat.

Az „Alkalmazkodók” közt több a nő (76% vs. 33%) és jellemzően 50 éven felüliek. A „Komfortkeresők” között is több a nő, de ez esetben már kisebb a túlsúlyuk (56% vs. 44%), minden korcsoport képviselteti magát közöttük. A „Turisták” között ugyanolyan arányban találunk nőket és férfiakat is, ők jellemzően 50 év alattiak és aktívan dolgoznak. A tipikus „Parti-arc” férfi, 40 év alatti és aktívan dolgozik vagy tanul, felülreprezentáltak körükben a budapestiek.

5. ábra


A felmérés 2014. augusztusában készült. Mintanagyság: 800 fő. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nézve nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-3,5%.

A felmérésről készült infografikát ld. ITT.