Helyreigazítási kérelem


2014. december 5-én a sajtóban cégünkről valótlan állítások jelentek meg. A KÓD kft a sem a Miniszterelnökség, sem más minisztérium vagy kormányzati szerv megbízásából nem készít politikai közvélemény-kutatást a sajtóban megjelölt kérdésekben, ezekre vonatkozó szerződéssel, megrendeléssel, állami megbízással nem rendelkezik.

Az érintett médiumokhoz eljuttattuk helyreigazítás kérelmünket, melynek szövegét itt is közzé teszünk:

a 2014. december 5. napján a honlapjukon „Na, mit kutat a Miniszterelnökség közvélemény-kutatója?” címmel megjelent cikkükkel kapcsolatban a Kód Kft-t érintő valótlan tartalmú állítások végett a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 342. § (1) és (2) bekezdése alapján –

k é r e m

hogy a hivatkozott cikk kapcsán a 2010. évi CIV. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi helyreigazítást tegyék közzé:

Az az állítás, miszerint „A kutatásokat a Miniszterelnökség 2,9 milliárd forintos keretösszegű kommunikációs nyílt közbeszerzéséből fizetik: a cég 100 millió forinttal gazdálkodhat” azt a hamis látszatot kelti, hogy Társaságunk a cikkben megjelölt kutatását a Miniszterelnökség részére végzi.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a cikkben említett közbeszerzési eljárásban a Társaság részére a Miniszterelnökségtől megrendelés nem történt.

A Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság a fenti kijelentést a leghatározottabban visszautasítja.