Karácsonyi ajándékozás, 20142014 novemberében – hasonlóan az elmúlt évhez - megkérdeztük válaszadóinktól, hogy terveik szerint hány főt fognak megajándékozni karácsonykor, és mennyit fognak költeni ezekre a meglepetésekre. Arra kértük a kutatásban résztvevőket, hogy válaszadáskor kalkuláljanak mindenkivel, akinek ajándékot vesznek: családtagok, barátok, kollégák stb.

Eredményeink szerint idén a magyar felnőttek átlagosan 7 (6,8) embernek vesznek vagy készítenek karácsonyi ajándékot, és ezekre összesen 35-36 ezer forintot költenek (35470 Ft). Az egy ajándékra jutó átlagos összeg 5675 forint, mely közel 400 forinttal haladja meg a tavaly mért értéket.

A legtöbben (39%) 5-9 főt ajándékoznak meg a szeretet ünnepén, ennél több embernek minden negyedik megkérdezett (27%) vásárol valamilyen szuvenírt.

1. ábra

A magyarok közel fele (46%) kevesebb, mint 30000 forintot költ az ajándékokra (nem bele értve azokat, akik egyáltalán nem költenek erre), ugyanakkor minden ötödik felnőtt (22%) legalább ötvenezer forintot szán ezekre.

2. ábra

Egy-egy karácsonyi ajándék átlagos értéke 5675 forint (Ennek számításakor azokat a válaszokat vettük figyelembe, ahol mind a két vonatkozó kérdésre releváns választ kaptunk.) A válaszadók 28%-a kettő és négyezer forint közötti összeget fordít egy-egy ajándékra (2000-3999 Ft), de nem sokkal kevesebben vannak azok sem (24%), akik ajándékonként négy és hatezer forint közötti összeggel kalkulálnak. 14% azok aránya, akik átlagosan kevesebb, mint kétezer forintért vásárolnak meg egy ajándékot (vagy olyan alapanyagot, amiből azt készítik), míg minden ötödik megkérdezett (20%) egyenként legalább tízezer forintot szán a karácsonyfa alá kerülő csomagokra.

3. ábra

Az ajándékokra fordított összegek alapvetően a válaszadók anyagi/jövedelmi helyzetétől függnek és függetlenek az egyéb demográfiai jellemzőktől.

Azok, akik nem rendelkeznek munka vagy nyugdíj jövedelemmel (tanulók, kismamák, háztartásbeliek, munkanélküliek, segélyből élők), hozzávetőlegesen fele ennyi pénzt fordítanak az ajándékozásra, mint azok, akiknek van ilyen jövedelmük (19 vs. 39 ezer forint, a megajándékozottak száma közel azonos).

Az anyagi helyzet mind a megajándékozottak számát, mind a karácsonyfa alá kerülő meglepetésekre fordított összeget befolyásolja. Ezeket a különbségeket ábrázoltuk az alábbi grafikonokon.

4. ábra

5. ábra

6. ábra

A felmérés 2014 novemberében készült. Mintanagyság: 600 fő. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nézve nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,0%.

A felmérésről készült infografikát ld. ITT.