Kutatás a humorról - 2018 Infografikával


2018 áprilisában válaszadóinkat a humorfogyasztási szokásaikról kérdeztük. A kutatásból kiderül például, hogy a lakosság milyen médiumokban fogyaszt humort leginkább, vagy hogy kik a legkedveltebb humoristák jelenleg az országban. Kattintás után láthatók a kutatás legfontosabb eredményei infografikán, illetve egy valamivel részletesebb elemzés szöveges és grafikus formában.
Eredményeink szerint a legkedveltebb humorfogyasztási médium a TV és a mozi. A válaszadók 78%-a említette ezeket a csatornákat. A dobogó második és harmadik fokára az internetet és a rádiót állíthatjuk 48% és 38%-os népszerűséggel.


A kor és az interneten való humorfogyasztás erőteljes összefüggést mutat. A kutatásunkból kiderült, hogy a 18-29 éves korosztály 90%-a fogyaszt humort internetről, amíg a 60 felettiek csak 12%-a említette az internetet mint humorforrást.


A legnépszerűbb humoristák a lakosság körében Hofi Géza, akit a válaszadók 21%-a említett, Sas József 14% és Hadházi László 10%-a pedig a második és harmadik helyre volt elég. A válaszolók közel 97%-a magyar humoristát említett. Az internetes humorfogyasztók körében Bödőcs Tibor a második legnépszerűbb humorista, aki internetes platformokon is elég aktív. (Megjegyzés: nem definiáltuk, hogy ki számít humoristának, így a válaszadók említhettek színészt, internetes személyiséget vagy akár rappert is.)

Az elmúlt tíz évet vizsgálva a leggyorsabban növekvő médium az internet. A megkérdezettek 48%-a több humort fogyaszt interneten, mint azelőtt és csak 16%-a fogyaszt itt kevesebbet. A TV/rádió és az újság, mint humorforrások egyre népszerűtlenebbek az emberek körében.

Habár az internet egyre népszerűbb, az emberek úgy gondolják, hogy a humortartalom színvonala még nem éri el a más médiumokban megjelent humor színvonalát.


A humor életünk része, ami gyakran megjelenik mindennapjainkban is. A megkérdezettek 38%-a gyakran tapasztalja, hogy a médiában látható humor megjelenik a mindennapi beszédben is. 40% ritkán tapasztal ilyet, de azért szokott találkozni ezzel a jelenséggel, az emberek 16%-a viszont egyáltalán nem tapasztal ilyet.


Azok, akik fogyasztanak humort az interneten, gyakrabban tapasztalják, hogy a médiában feltűnő humorból valami megjelenik a mindennapi beszédben is. Az internetes humorfogyasztók 53%-a mondta, hogy gyakran tapasztal ilyet, és csak 5% állította, hogy egyáltalán nem találkozott még ezzel. Akik nem használják az internetet szórakozásra, azok alig egynegyede válaszolta, hogy gyakran tapasztal a médiából a mindennapi életbe átszivárgó szófordulatokat, stíluselemeket, azaz egyértelműen látszik, hogy az interneten terjedő viccek, mémek sokkal inkább meghatározzák a hétköznapjainkat, mint a konvencionális médiumokban feltűnő humor.


A lakosságtól azt is megkérdeztük, hogy a médiaszemélyiségek, vagy a saját ismerőseik humora szórakoztatja-e jobban őket. 41% inkább saját ismerősei humorát tartja szórakoztatóbbnak, amíg majdnem minden ötödik ember inkább a médiaszemélyiségek humorát preferálja. A lakosság 30%-át mindkét humor egyformán szórakoztatja (ez a válaszlehetőség nem volt felolvasva). A kutatásunkból kiderült, hogy a 60 év felettieket inkább a médiaszemélyiségek humora szórakoztatja jobban, a fiatalabbakat viszont inkább a saját ismerőseiké.
A felmérés 2018 áprilisában készült 500 felnőtt magyar lakos véletlenszerű telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a felnőtt magyar lakosságra nézve nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint (a minta torzulásai súlyozással lettek korrigálva). A mérés mintavételből eredő hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,0%.

Embed kód az infografika beágyazásához:

<iframe width="1024" height="2808" frameborder="0" scrolling="no" style="overflow-y:hidden;" src="https://create.piktochart.com/embed/29924800-humor" ></iframe>
vagy:

<div class="piktowrapper-embed" style="height: 300px; position: relative;" data-uid="29924800-humor"><div class="pikto-canvas-wrap"><div class="pikto-canvas"><div class="embed-loading-overlay" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; text-align: center;"><img width="60px" alt="Loading..." style="margin-top: 100px" src="https://create.piktochart.com/loading.gif"/><p style="margin: 0; padding: 0; font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 600; font-size: 16px">Loading...</p></div></div></div></div><script>(function(d){var js, id="pikto-embed-js", ref=d.getElementsByTagName("script")[0];if (d.getElementById(id)) { return;}js=d.createElement("script"); js.id=id; js.async=true;js.src="https://create.piktochart.com/assets/embedding/embed.js";ref.parentNode.insertBefore(js, ref);}(document));</script>