A magyar lakosság véleménye a génkezelt élelmiszerek termeléséről, 2005


A KÓD Kft. 2005. szeptemberében 1500 fő bevonásával végzett kutatást, melynek keretében vizsgáltuk, hogy a hazai lakosság hogyan vélekedik a génkezelt élelmiszerekről.(A kérdésre 1481 fő válaszolt.) Az általános vélekedésen túl elemeztük a válaszok megoszlását a válaszadók neme, kora és lakhelyének településtípusa szerint.

 
Kérdésünk arra irányult, hogy kiderítsük: a kutatásba bevont személyek egyetértenek-e azzal, hogy Magyarországon ne termeljünk génkezelt élelmiszereket. 

 
                                                                              1. ábra

Az ábra egyértelműen mutatja, hogy mintegy négyből három ember nem szeretné, ha génkezelt élelmiszert termelnénk. Százból tizenegy ember támogatja a génkezelt élelmiszerek hazai előállítását, és majdnem ennyien hezitálnak, melyik oldalra álljanak. Viszonylag csekély azon válaszadók száma, akik nem hallottak még a génkezelt élelmiszerekről, százból minden huszonhatodik fő.

Településtípusok

A különböző településtípusokat vizsgálva a vélekedési kép inhomogén. A városokban az országos átlag alatt, míg a községekben az országos átlag felett van azon válaszadók aránya, akik nem támogatják a génkezelt élelmiszerek termelését. Ezzel párhuzamosan Budapesttől a nagyvárosokon át, a községekig haladva szembetűnő az is, hogy egyre csökken azon válaszok részesedése, amelyek támogatják a génkezelt élelmiszerek termelését - a községekben ezen emberek aránya 10% alatt van.

 
                                                                                   2. ábra

Nemek
A válaszok nemek szerinti vizsgálatánál fontos megállapítás, hogy a nők az átlagnál jobban ellenzik a génkezelt termékek magyarországi termelését (78,3 %-uk), miközben a férfiaknak mindössze 64%-a vélekedik így. A férfiak körében viszont magasabb a hezitálók és a génkezelt élelmiszereket támogatók aránya, miközben az erősebbik nem képviselői között alacsonyabb azon válaszadók aránya, akik nem hallottak egyáltalán az élelmiszeripari cégek génkezelési eljárásairól.

                                                                            3. ábra

Kor
A korcsoportok összevetésénél megállapítható, hogy a 18-29 évesek és a 60 felettiek azok, akik az országos átlagnál kevésbé ellenzik a génkezelt termékek hazai előállítását. A legfiatalabb korcsoportban kiemelkedően sokan, százból tizenkilencen (18,9%) támogatják a génkezelt élelmiszerek magyarországi gyártását, a legidősebbek körében pedig igen magas, 9,4%-os azon személyek aránya, akik nem tudnak ezen élelmiszer-előállítási formáról.

 
                                                                                           4. ábra

Összegzésképpen elmondható, hogy az emberek elsöprő többsége - minden négyből mintegy három megkérdezett - a génkezelt élelmiszerek termelését nem támogatja. Különösen magas az ellenzők aránya a kisebb településeken, a nők és a középkorúak körében. A budapestiek, a férfiak és a 18-29 évesek az átlagnál magasabb arányban értenek egyet a génkezelt élelmiszerek előállításával.


A kutatás 2005. szeptemberében 1500 fő telefonos megkérdezésével zajlott, országos reprezentatív mintán. A mérés hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +-2,6%.