A nagyvilág hírei és egyes külpolitikai kérdések magyar szemmel, 2009

Külpolitikai kérdésekkel foglalkozó kutatásaink sorában ezúttal hat külföldi politikus népszerűségét, és a H1N1 avagy sertés influenza néven ismert vírussal kapcsolatos véleményeket vizsgáltuk.

 

Külföldi politikusok népszerűsége

Korábbi kutatásainkhoz képest szinte minden külföldi politikus népszerűsége csökkent, de továbbra is Barack Obama a legkedveltebb. A politikusokat ötfokú skála segítségével értékelték a megkérdezettek. A legtöbb ötös osztályzatot Obama kapta, a megkérdezettek valamivel több, mint egy ötöde találta őt nagyon szimpatikusnak. A legkevésbé népszerűnek Vlagyimir Putyin és George Bush bizonyult, megítélésük a magyar lakosság szemében közel azonos.

  1. ábra
A következő ábrákon az eredményeket egyes demográfiai jellemzők szerinti bontásban ábrázoltuk. A nők alapvetőbben jobb osztályzatokat adtak a politikusoknak, mint a férfiak, az egyetlen kivétel Nicolas Sarkozy francia elnök, aki éppen csak, de népszerűbb az erősebb nem körében. A falvakban, illetve a városokban lakók véleménye némiképp különbözik e kérdésben, a falvakban valamivel jobban kedvelik Sarkozyt és Busht, mint a városokban, a másik négy politikus pedig itt népszerűbb. A legjelentősebb különbség az Obamáról alkotott véleményekben mutatkozik.

 
 2. ábra

 
 3. ábra
Minden korcsoportban az USA elnöke bizonyult a legszimpatikusabbnak, de a legjobb értékelést a legfiatalabbaktól (18-29 évesek) kapta. Putyin, Angela Merkel és Hillary Clinton a 60 év felettiek körében örvend a legnagyobb népszerűségnek. Összességében a legkritikusabbak a külföldi politikusokkal a 30-39 évesek bizonyultak.

 
 4. ábra
Az eredményeket az iskolai végzettség tekintetében vizsgálva néhány jelentős különbség mutatkozik az egyes szegmensek között. Hillary Clinton és Vlagyimir Putyin az érettségivel nem rendelkezők körében lényegesen népszerűbb, mint a magasabban iskolázottak körében. Angela Merkelt viszont a diplomások kedvelik a leginkább.

 
 5. ábra
H1N1 vírus

Az új H1N1 vírusról, mely eleinte sertés influenzaként vált ismerté, a megkérdezettek több mint 3/4-e (77,5%) hallott, 1/5-ük (20,5%) viszont nem tudta megmondani, illetve nem volt biztos benne. Mindössze 1,5% állította egyértelműen azt, hogy nem hallott erről a vírusról.

 
 6. ábra
Azoknak, akik hallottak az új H1N1 vírusról, több mint felük (52,8%) egyáltalán nem tart attól, hogy ez a vírus világméretű járványt okozna. Valamivel több, mint minden ötödik (22,1%) viszont valamennyire tart tőle, és közel ugyanennyien (21,3%) vannak, akik nagyon félnek ettől. A nők, a falun lakók és a 40 év felettiek körében az átlagnál magasabb azok aránya, akik kifejezetten aggódnak amiatt, hogy ez a vírus pandémiához vezet.

 
 7. ábra
Kétszer annyian vannak, 10-ből 6 válaszadó (60,7%), akik szerint Magyarország kellőképpen felkészült egy ilyen járványra, mint, akik szerint nem (30,4%). A férfiak, a 30 év alattiak és a legalább érettségivel rendelkezők kritikusabban tekintik az ország felkészültségét.

 
 8. ábra
A kutatás 2009. június második felében zajlott, országos reprezentatív mintán. Mintanagyság: 502 fő. A mérés hibahatára 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-4,4%.